Undervisning och workshops


Svartskog kolonial - min gitarrDag undervisar i gitarr

klassisk gitarr/nybörjare

instrumental fingerpicking

allmänt bruksspel till sång

akkord och rytm i traditionell irländsk musik

 

 

 

Svartskog Kolonila - min banjo5 string banjo

bluegrass

american oldtime/clawhammer style

 

 

 

 

 

Irish tin whistle

låtutlärning och stiltypiska ornament

 

 

 

 

 

Dag erbjuder kurser i irländsk musik i olika former.

Låtverkstad: utlärning av populära irländska spelmanslåtar för alla instrument.

workshop 9Sångverkstad: utlärning av irländska folkvisor.

All utlärning sker främst via gehör, dvs utan noter. Men noter och texter tillhandahålls som hjälpmedel och att alla kan ta med sig kursinnehållet. Givetvis får alla göra sina egna minnesanteckningar via inspelning på mobiltelefoner och liknande.